STIlogo Lue Timo Eskolan kommentit haastattelusta STI:n blogissa.  

  

TEOLOGIAN OPISKELIJA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sähköpostiosoitteesi, jos haluat saada viikoittain tietoa ja muistutuksen STI:n viikon ohjelmasta.

STI:n syyskauden ohjelma on ilmestynyt. Ohjelma pdf:nä

s10ohjSyyskauden avajaisissa Turkissa seurakuntatyössä toiminut rovasti Risto Soramies luennoi aiheesta Koraani ja historian Jeesus - jännitteiden lähteillä. Avajaisten yhteydessä pidetyltä kirjakirpputorilta opiskelijat tekivät jälleen löytöjä pikkurahalla.

Lukukauden alun keskiviikkosarjassa Perusteltu usko käsitellään apologeettisia aiheita. Toisella periodilla on aiheena Toora eli viisi Mooseksen kirjaa. Fuksifoorumissa käsitellään Uuden testamentin tulkinnan perusteita ja sarjassa Eksegetiikan vaikeat kysymykset Vanhaa testamenttia, arkeologiaa ja historiaa.

 

Iustitia 28Teksti, tunnustus ja tulkinta

Suomen teologinen instituutti 2012. 203 s. Hinta 12 €

Raamatuntulkinta ja kirkon oppi ovat pitkään olleet jännitteessä. Eksegetiikkaa ei ole koettu teologian palvelijaksi, vaan pikemminkin ilkeäksi isännäksi. Se on pyrkinyt määrittelemään, millä ehdoilla kirkon keskustelu oppisisällöistä olisi käytävä.

Uusi aika tuo mukanaan uudet tuulet. Kansainvälisessä keskustelussa eksegetiikan ja opin välisen yhteyden tarkastelu on nousussa ja alan teoksia julkaistaan runsaasti. Vuoropuhelu Raamatun tutkijoiden ja dogmaatikkojen välillä elää uutta kukoistuskautta.

Teologian avautuminen omille lähteilleen on ollut mahdollista erityisesti sekularismin kriisiytymisen kautta. "Modernin" ohjelmat on kyseenalaistettu lähes kaikilla aloilla. Siksi uudet puheenvuorot kummaltakin taholta ovat tervetulleita täyttämään sitä tyhjiötä, jonka maallistunut teologia on vuosikymmenten aikana jättänyt. Iustitia 28 pyrkii omalta osaltaan tarjoamaan pieniä avauksia tähän suuntaan.

Kirjan artikkelit ovat:  1. Timo Eskola: Johdanto: eksegetiikka ja kirkon dogma, 2. Timo Eskola: Jatkuvan tulkinnan harhakuva – sosiologia ja reduktio hermeneutiikassa, 3. Lauri Thurén: Lukeminen kannattaa aina, 4. Vesa Ollilainen: Kuulemisesta ymmärtämiseen: hermeneuttisia näkökulmia Jeesuksen vertauksiin, 5. Raimo Mäkelä: "Luin Juudan kansan historiasta oman elämänkertani". Miten Raamattua ymmärretään typologisesti, 6. Raimo Mäkelä: Laki ja evankeliumi Raamatun ymmärtämisen avaimena, 7. Raimo Mäkelä: Jumala hallitsee ihmisiä kahdella eri tavalla eli kahdessa eri "regimentissä", maallisesti ja hengellisesti, 8. Aleksi Kuokkanen: Raamattu lakina ja evankeliumina postmodernille ihmiselle.

Tilaa tästä

Subcategories