Juhlat2 netti Teologinen instituutti juhli 25:n vuoden taivaltaan suuressa juhlassa Tuomiokirkon kryptassa lauantaina 19.1. Paikalla olivat kaikki instituuttia johtaneet pääsihteerit ja useimmat vuosien varrella mukana olleista tutkijoista, kuten myös monet hallitusten vastuuhenkilöt ja noin 150 muuta työn ystävää.

Ensimmäinen pääsihteeri, teol. tri Eero Junkkaala kertoi elävällä tavalla STI:n perustamisvaiheen jännittävistä tilanteista. Herätysliikejärjestöt olivat kyllä yhtä mieltä siitä, että järjestökenttä haluaa pappien koulutukseen raamatullisempaa ja tunnustuksellisempaa sisältöä. Seitsemää järjestöä ei kuitenkaan ollut aivan helppo saattaa yhteen, nimenomaan teologian sisältöä painottavaan työhön. Vaadittiinkin parin vuoden mittainen neuvottelujen sarja, ennen kuin järjestöt lisensiaatti Simo Kivirannan laajasti arvostetun teologisen asiantuntemuksen johdolla laativat yhteistoimintaa varten teologisen asiakirjan.

Juhlat1 nettiInstituutin toiminnan ihanteena oli alussa Norjan seurakuntatiedekunta, jollaisia on sittemmin syntynyt muihinkin Pohjoismaihin. Kuten Pekka Huhtinen puheessaan totesi, haave tästä mallista elää vieläkin, vaikka ulkonaisia edellytyksiä sellaisen järjestämiseen ei vielä ole. Sen sijaan STI on omaksunut tanskalaisen mallin ja tarjoaa tukea antavaa opetusta teologisessa tiedekunnassa opiskeleville.

Katso juhlakuvia

yliopistonpaneeli

Rakkauden oikea järjestys

C. S. Lewisin teologiasta väitöskirjaansa valmisteleva Jason Lepojärvi piti STI:n juhlaseminaarissa luennon Lewisin rakkauden käsitteestä. Luentoa seurasi paneelikeskustelu, jossa teol. maist. Emil Anton ja pastori Esko Murto ottivat kantaa Lepojärven esittämiin teeseihin.

Lewis on ollut hyvin tuottelias kirjoittaja, ja Lepojärvi nosti ansiokkaalla tavalla esille uusia piirteitä hänen teoksistaan. Lewis on usein käsitellyt rakkauden luonnetta ja myös sen käytännön ilmentymistä. Yksi keskeisistä aiheista koskee ihmiseen ja Jumalaan kohdistuvan rakkauden eroa. Lepojärvi puhui kunnioituksen ja palvonnan välisestä suhteesta. Voimme ajatella, että ihmisille kuuluu kunnioitus, mutta vain Jumalaa voimme palvoa. Siksi eri kirkkojen välillä ei tarvitse synnyttää kiistaa siitä, miten niissä kunnioitetaan aikaisempien sukupolvien pyhiä. Ongelma syntyisi vasta silloin, kun ihmiset alkaisivat palvoa ihmistä.

Lewisin mukaan ihmistä ei voi rakastaa liikaa. Rakkauden luonne vain on tunnistettava oikein. Toiset ihmiset voi tukahduttaa rakkauden osoituksilla, jos ne eivät anna tilaa toisen persoonallisuudelle. Aito rakkaus kuitenkin rakastaa toista sellaisena kuin hän on.

Paneelikeskustelu herätti innokasta keskustelua, joka jatkui kahvipöydässä. Luennon merkeissä alkanut 25-vuotisjuhlinta toteutti siten instituutin työnäkyä parhaimmillaan.

 

Vasta julkaistu kirkon nelivuotiskertomus Haastettu kirkko on lohdutonta luettavaa. Sen ovat todenneet myös monet kommentaattorit, jotka ovat koonneet avaintietoja ei tilastoista. Etenkin etelän kaupungeissa kaikki mittarit näyttävät alaspäin ja putoaminen on nopeata. Monien mielestä luterilainen kirkkomme on suorastaan tienhaarassa. Kyynisempien tarkastelijoiden mielestä taas tilanne kuvaa jälkikristillistä todellisuutta, eikä mikään tule muuttumaan näillä laskukäyrillä.
Lue lisää

 

Avaamme kotisivulle uuden sarjan nimeltä "Miten ymmärtää tenttikirjoja". Tässä sarjassa tarjoamme joukon kriittisiä arvioita keskeisistä tenttikirjoista. Toiveena on, että ne auttavat ymmärtämään kirjojen taustaa sekä teologisia pyrkimyksiä. 
Bibloksen linkistä löytyy arvio arkeologiaa ja Vanhan testamentin historiaa käsittelevästä kirjasta Hakola, R., Pakkala, J.: Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: Arkeologian näkökulmia (Helsinki: Kirjapaja. 2008) sekä neljästä muusta tenttikirjasta.

 

Alakategoriat