Muut kirjat

Oikein väärin ymmärretty Raamattu - Pyhien tekstien tulkinnan periaatteista
239 sivua, 2017

OikeinVaarin

Miten Raamattua pitäisi ymmärtää? Onko kyse vain tekstien tuomisesta nykyaikaan? Onko kyse filosofiasta?

Kysymykset heräävät aina uudelleen yksittäisten raamatunkohtien nostaessa ongelmakohdat pintaan. Tulkintojen kirjo on suuri, mutta missään tapauksessa kaikki ei ole “vain tulkintaa”. Kirjoittajat näyttävät soveltavan teksteihin hyvin erilaisia tulkintaperiaatteita. Miten niitä voisi arvioida?

Teos opettaa lukijaa harjaantumaan erilaisten tulkintaperiaatteiden tunnistamisessa. Kirja on tekstikeskeinen ja perehdyttää Raamatun tulkinnan teoriaan lukuisten käytännön esimerkkien avulla.

Tilaa meiltä:

Normaali hinta: 25 €, opiskelijahinta 20 € (sidottu, kovakantinen) Kustantaja: Perussanoma Oy

Timo Eskola
Perussanoma 2013. 242 s.

Tulkinnan kahleissa

Emeritusprofessori Heikki Räisänen on ollut keskeinen hahmo niin suomalaisessa raamatuntutkimuksessa kuin raamattukeskustelussakin yli kolmen vuosikymmenen ajan. STI:n tutkija, dosentti Timo Eskola tarkastelee kahdessa tutkimuksessaan Räisäsen tulkintateoriaa ja teologista ajattelua. Räisäsen edustama raamatuntutkimus tarjoaa oivallisen näköalan historiallis-kriittisen kauden aikana muotoiltuun Raamatun tulkintaan. Hän on pitkän uransa aikana aloittanut vanhan historismin kysymyksenasetteluilla, siirtynyt vähitellen sosiologisen tulkinnan piiriin, ottanut matkan varrella kantaa kielellisten menetelmien nousuun, vetänyt rajaa semioottisen tutkimuksen suuntaan, ja lopulta kirjoittanut laajan esityksen varhaisen kristillisen uskonnon historiasta. Räisäsen työn kautta tärkeimmät 1900-luvun tutkimuksen piirteet nousevat lukijan tarkasteltaviksi.

Eskola nostaa analyysissään esille Räisäsen ajattelun tuntemattomampia piirteitä. Ensinnäkin Räisäsen Koraani-kritiikkiä tarkastellaan perusteellisesti. Sen lisäksi tarkastelun kohteena on hänen sosiologinen teoriansa, jota Räisänen on kehitellyt Peter Bergerin työn pohjalta. Tutkimuksen pääpaino on kuitenkin Uuden testamentin teologiassa. Teoksista löytyy laaja analyysi sekä Räisäsen teoreettisesta ajattelusta että hänen yllä mainituista kirjoistaan. Erityisenä yksityiskohtana voidaan mainita Räisäsen käyttämä termi ”hereettinen imperatiivi”, harhaopin pakko. Koska Räisänen katsoo, että tulkinta kehittyy ketjussa, hän olettaa, että uudet tulkinnat ovat aina väistämättä ristiriidassa vanhojen kanssa. Oikeata oppia ei ole, vaan uskonnon tulee oppia kulttuurista.

Historiallisen raamatuntutkimuksen osalta Räisäsen näkemykset pyrkivätkin yleensä haastamaan perinteisempiä näkemyksiä. Hän on pitkään puhunut varhaisen teologian hajaannuksesta. Räisäsen mukaan Uudesta testamentista ei löydy yhtenäistä teologiaa, jonka varaan yleisteoksen voisi rakentaa. Sen sijaan tekstit ovat hänen mielestään täynnä keskenään ristiriidassa olevia näkemyksiä, jotka kamppailevat keskenään. Lopputuloksena oli ”voittajan uskonto”, joka varmisti myöhemmin asemansa torjuen kilpailevat näkemykset harhaoppisina kirkon ulkopuolelle.

Eskolan kirja perustuu hänen kansainväliseen tutkimukseensa Beyond Biblical Theology: Sacralized Culturalism in Heikki Räisänen’s Hermeneutics. BINS 123. Leiden: Brill. 2013.

Hinta 29, opiskelijat 23 euroa

 

Timo Eskola
Perussanoma 2011. 536 s.

utnnarratteologia

 

 

Kirja Uuden testamentin koko sanomasta

Voiko Uuden testamentin sisällöstä kirjoittaa yhtenäistä kirjaa? Onko enää olemassa tieteellisesti perusteltua Uuden testamentin teologiaa? STI:n tutkija Timo Eskola vastaa uudessa kirjassaan myönteisesti. Hän käy ensin läpi Jeesuksen opetuksen ja sitten apostolien teologian pääsiäisen jälkeen. Teologinen linja Daavidin pojasta pelastuksen tuojana ja uuden lopun ajan temppelin rakentajana jatkuu Paavaliin ja Heprealaiskirjeeseen, aina Ilmestyskirjaan saakka.

Myynnissä vain kursseilla, joilla käydään läpi tätä kirjaa (loppuunmyyty)

 

 

 

Timo Eskola
Uusi Tie 2009, 219 s.

ateisminetti

 

 

Ateismi puhuu suurin kirjaimin ja saa helposti palstatilaa mediasta. Millaista tekoa ovat ateismikeisarin vaatteet ja sen taustalla olevat aatteet? Mistä löytyvät uusateismin kannattajat? Dosentti Timo Eskola analysoi terävästi tämän päivän ateistien perusväitteitä ja uusateismin perusteita. Kirja tarjoaa myös hyödyllistä tietoa ateismin historiasta.

Uusateismi lainaa etiikkansa kristinuskolta ja ihmiskuvansa modernismista. Se kritisoi kristinuskoa pahan ongelmasta, mutta kompastuu itse hyvän ongelmaan.

"Uusateistit vetoavat yhä nykyään mielellään tieteeseen ja yliopistoon, mutta he eivät enää tiedä, mistä puhuvat. Yliopisto on muuttunut heidän ympärillään. Tieteellistä maailmankuvaa ei enää ole, ei siinä muodossa, jossa ateismi omaksui sen 1800-luvulla."

 

Hinta 24,90, opiskelijat 23 euroa

 

Kielen vallankumous. Kielellinen käänne ja teologian postmodernismit.
Timo Eskola, Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura 2008, 248 s.
Kielen vallankumous

Kulttuurissa ja jopa tieteissä kaikki näyttää muuttuneen puhetavoiksi. Kirkossa ja teologiassa keskustellaan siitä, miten erilaiset diskurssit kiistelevät toistensa kanssa. Jotkut purkavat patriarkalismia kaikkialla, missä sellaista näkevät. Pitäisikö Jumalaa kutsua äidiksi? Onko sukupuoli pelkkä diskurssi, eräänlainen mielipide? Tuleeko kirkon toiminta tulkita valtapeliksi erilaisten kielenkäyttöjen välillä? Tavoittaako kieli todellisuutta – tai totuutta?

Eskolan kirja selittää muutoksen taustoja 1960-luvun Pariisista aina Yhdysvaltojen laajaan jälkistrukturalismiin. Joku linjoista omaksuu merkityksen täydellisen hävittämisen ja ajautuu suorastaan Jumalan kuoleman teologiaan. Toiset taas nostavat esille teologian uudet mahdollisuudet irtautua historismista ja sekularisoituneesta ideologiasta. Teologia hakee tällöin omaa ääntään uudella tavalla. Pelastaako kielen vallankumous teologian vai johdattaako se sen vain negaatioihin ja merkityksen loittonemisen yöhön?

Hinta:
Normaali 29 €
Opiskelijat 19 €

Antikristuksen apostolit. Jumalan kuoleman teologia Nietzschestä Spongiin.
Timo Eskola, Perussanoma 2006, 206 s. (pehmeäkantinen)
antikristuksen

Vanha kristinuskon vastustaja Friedrich Nietzsche esitti kirjassaan Antikristus hurjia väitteitä Raamatusta. Se edusti hänelle alistavaa orjamoraalia. Kristinusko synnytti elämänkielteisen opin. Siksi filosofi julisti, että Jumala on kuollut.
Nietzsche on noussut postmodernismin aikana uuteen suosioon. Häntä luetaan ja tutkitaan entistä enemmän. Tosin jotain on muuttunut. Sata vuotta sitten Jumalan kuolemaa julistivat kristinuskoon vihamielisesti suhtautuneet filosofit. Nyt samaa sanomaa levittävät eri kirkkojen papit ja piispat.
Kirjassaan "Antikristuksen apostolit - Jumalan kuoleman teologia Nietzschestä Spongiin" Eskola tarkastelee Nietzschen vaikutusta kristilliseen kirkkoon. Nietzschen "Antikristus" on saanut uusia apostoleja postmodernissa teologiassa.
Suomeen tämän teologisen suuntauksen on markkinoinut kiivaista teeseistään tunnettu piispa John Spong. Hän on popularisoinut Jumalan kuoleman teologian pääajatukset tavalliselle seurakuntalaiselle muokattuun asuun. Spongin ajattelussa näkyvät kaikki suuntauksen keskeiset piirteet, kuten persoonallisen Jumalan hylkääminen, kristinuskon kertomuksen kumoaminen sekä sovituksen ja anteeksiantamuksen syrjäyttäminen yli-ihmisen tieltä. Eskolan teos antaa historiallisen selityksen, miksi.


Hinta:
ale
Normaali 10 €
Opiskelijat 10 €