STI:n kirjastossa on suuri määrä Raamatun kommentaareja. Alla linkki kommentaarilistaan, jossa myös arvioita kommentaareista. Lisäksi alla artikkeli, miksi tarvitaan erilaisia kommentaareja. 

*Kommentaarisarjat